zayki

Zayki pattern collection
Zaychiki

zaychiki (rabbits)

Yagodki

yagodki (berries)

Solnyshki

solnyshki (small suns)

Les

les (forest)

Morkovki

morkovki (carrots)

Tropki

tropki (paths)